PL | EN

Patronat

Patronat medialny

PARTNERZY

 

Equity Advisors Sp. z o.o.

Equity Advisors Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie Corporate Finance.
Specjalizujemy się w kompleksowej koordynacji:
- ofert prywatnych,
- procesów pre-IPO oraz IPO,
- transakcji fuzji i przejęć firm oraz
- organizowaniu alternatywnych sposobów finansowania.
Posiadamy doświadczenie w realizacji blisko 160 dużych projektów „transakcji kapitałowych” koordynowanych przez naszych ekspertów. Łączna wartość transakcji, w których uczestniczyli eksperci naszego zespołu przekroczyła 4 mld zł.
www.equityadvisors.pl


Equity Investments S.A.

Equity Investments S.A. świadczy wyspecjalizowane usługi outsourcingu i doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie finansów i księgowości, kadr i płac oraz controllingu. Tworzymy zespół kilkudziesięciu Ekspertów szybko i skutecznie reagujących na potrzeby Klientów. Usługi te mają indywidualny charakter i są ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb Klientów, zarówno średnich jak i dużych przedsiębiorstw oraz Grup Kapitałowych. Specjalisujemy się w ralizacji projektów optymalizacji i poprawy efektywności działania organizacji w zakresie procesów administracyjnych i finansów.
www.eisa.net.pl


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim oraz w całym kraju, zrzesza ponad 450 firm, nie tylko ze Śląska, ale także z innych regionów Polski. Od ponad dwudziestu już lat Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko śląskich przedsiębiorców. Izba promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój szczególnie wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą.
www.rig.katowice.pl


Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Biuro Maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku. Jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Działamy jako wydzielona finansowo i organizacyjnie jednostka w strukturach Alior Banku.
Od początku działalności Biuro Maklerskie Alior Banku świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm, innowacyjność, bezpieczeństwo, kulturę obsługi oraz rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji. Wyróżniamy się jedną z największych sieci oddziałów oferujących usługi brokerskie, które są dostępne w placówkach Alior Banku. Kompleksowe usługi brokerskie świadczone są także za pośrednictwem specjalistycznego Contact Center oraz poprzez System Bankowości Internetowej.
www.aliorbank.pl/pl/biuro_maklerskie


4Audyt Sp. z o.o.

4AUDYT sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363. Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków podatkowych.
Spółkę tworzy profesjonalny zespół biegłych rewidentów posiadających wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarówno według zasad polskiego prawa bilansowego, jak według standardów międzynarodowych [MSR/MSSF, US GAAP, HB II]. 4AUDYT sp. z o.o. realizuje projekty związane tak z restrukturyzacją przedsiębiorstw, jak i upublicznianiem spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych czy rynku alternatywnym NewConnect.
O najwyższym poziomie świadczonych przez spółkę usług świadczy zarówno status Firmy Partnerskiej GPW dla MSP, jak i przynależność do międzynarodowej sieci firm audytorskich i prawniczych - TCS GLOBAL. 4AUDYT aktywnie uczestniczy w konferencjach tematycznych IPO (Kongresy Zarządów Spółek), seminariach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jak też wspiera merytorycznie wybrane przedsięwzięcia, jak CAPITAL EXPRESS.
4AUDYT osiągnęła pozycję jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek na polskim rynku audytorskim co potwierdzają wyniki renomowanych rankingów Gazety Giełdy „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej”.

www.4audyt.pl


Chabasiewicz, Kowalska & Partnerzy - Radcowie Prawni

Zespół prawników specjalizujących się w rynkach kapitałowych, prawie korporacyjnym, restrukturyzacji oraz prawie własności intelektualnej i prawie internetu. Najwyższe standardy, troska i skrupulatność w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów, indywidualne podejście do każdej sprawy i każdego Klienta, nowoczesne i sprawdzone metody działań oraz ambitny, doświadczony i energiczny zespół najlepszych prawników.
Do stałego grona konsultantów Kancelarii należą również doradcy podatkowi, biegli rewidenci i rzecznicy patentowi, posiadający wieloletnią praktykę zdobytą w renomowanych firmach doradczych i audytorskich oraz międzynarodowych koncernach.

www.ck-legal.pl
 

Work Service S.A.

Grupa Kapitałowa Work Service S.A. to największy gracz na polskim rynku usług HR, który swoją działalność prowadzi także w siedmiu krajach Europy Środkowo – Wschodniej: w Czechach, Słowacji, Rosji, Niemczech, Turcji, Rumunii i na Ukrainie. Na przestrzeni trzynastu lat Work Service przeszedł drogę od firmy dostarczającej pracowników tymczasowych do sieci handlowych, poprzez firmę zapewniającą nowoczesne modele outsourcingu pracowniczego dla największych firm produkcyjnych, do pozycji eksperta i doradcy na rynku HR. Rocznie 150 tys. osób znajduje pracę dzięki Work Service. Spółka ściśle współpracuje w ponad 2200 Klientami, dla których codziennie zatrudnia i obsługuje ponad 21 tys. Pracowników.Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
www.workservice.pl
 

OrganizatorzyPartnerzy merytoryczni